isguzman@muratosgb.com.tr
+90 (426) 214 12 66 +90(544) 426 99 12

İSG Hizmet ve Uygulamaları

İSG Hizmet ve Uygulamaları

İSG mevzuat uygunluk denetimi
Risk değerlendirmeleri çalışmaları
Risk önleme sistemlerinin ve prosedürlerinin hazırlanması
Risklerden korunma sistemlerinin oluşturulması
Sağlık ve güvenlik planlarının oluşturulması
Kişisel koruyucu donanım standartlarının hazırlanması
Güvenlik ve sağlık işaretlerinin tespiti
İzleme ve ölçme planlarının oluşturulması
İSG kurulunun oluşturulması
İş sağlığı ve güvenliği kurul iç yönetmeliğinin hazırlanması
Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması
İSG el kitaplarının hazırlanması
İş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerinin oluşturulması
Düzeltici faaliyet planlamasının yapılması
Alt işveren İSG uygulamalarının yönlendirilmesi
Prosedür, plan, form ve talimatlarının hazırlanması
Çalışma talimatlarının İSG açısından incelenmesi

Görev tanımlarının İSG mevzuatı açısından düzenlenmesi
Kaza ve olay önleme, araştırma sisteminin kurulması
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin düzenli olarak verilmesi
Acil durum sisteminin kurulması
Acil durum uygulamalı tatbikatların planlanması
Acil durum planlarının hazırlanması (yangın, deprem, sel, sızıntı, iş
kazası vb.)
Acil durum ekiplerinin oluşturulması,
Acil durum eğitimi
Yangın eğitimi ve senaryo
Benzer sektördeki iyi uygulama örnekleri hakkında destek
Ramak kala durumlarının belirlenmesi ve önlem alınması
Yönetici ve çalışan eğitimleri ile eğitimlerin belgelendirilmesi
ÇSGB iş müfettişleri denetimlerine hazırlık ve iştirak
ÇSGB ile ilgili yazışmalarda teknik destek sağlanması
Mevzuat değişikliklerinden rmanın bilgilendirilmesi

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır
Güvenlik Kodu
MURATOSGB-0010

İSG mevzuat uygunluk denetimi
Risk değerlendirmeleri çalışmaları
Risk önleme sistemlerinin ve prosedürlerinin hazırlanması
Risklerden korunma sistemlerinin oluşturulması
Sağlık ve güvenlik planlarının oluşturulması
Kişisel koruyucu donanım standartlarının hazırlanması
Güvenlik ve sağlık işaretlerinin tespiti
İzleme ve ölçme planlarının oluşturulması
İSG kurulunun oluşturulması
İş sağlığı ve güvenliği kurul iç yönetmeliğinin hazırlanması
Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması
İSG el kitaplarının hazırlanması
İş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerinin oluşturulması
Düzeltici faaliyet planlamasının yapılması
Alt işveren İSG uygulamalarının yönlendirilmesi
Prosedür, plan, form ve talimatlarının hazırlanması
Çalışma talimatlarının İSG açısından incelenmesi

Görev tanımlarının İSG mevzuatı açısından düzenlenmesi
Kaza ve olay önleme, araştırma sisteminin kurulması
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin düzenli olarak verilmesi
Acil durum sisteminin kurulması
Acil durum uygulamalı tatbikatların planlanması
Acil durum planlarının hazırlanması (yangın, deprem, sel, sızıntı, iş
kazası vb.)
Acil durum ekiplerinin oluşturulması,
Acil durum eğitimi
Yangın eğitimi ve senaryo
Benzer sektördeki iyi uygulama örnekleri hakkında destek
Ramak kala durumlarının belirlenmesi ve önlem alınması
Yönetici ve çalışan eğitimleri ile eğitimlerin belgelendirilmesi
ÇSGB iş müfettişleri denetimlerine hazırlık ve iştirak
ÇSGB ile ilgili yazışmalarda teknik destek sağlanması
Mevzuat değişikliklerinden rmanın bilgilendirilmesi

BENZER HİZMET VE UYGULAMALAR

HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin